Uchiha Itachi/Sasuke Susanoo Action Figure
Uchiha Itachi/Sasuke Susanoo Action Figure
Uchiha Itachi/Sasuke Susanoo Action Figure
Uchiha Itachi/Sasuke Susanoo Action Figure
Uchiha Itachi/Sasuke Susanoo Action Figure
Uchiha Itachi/Sasuke Susanoo Action Figure

Uchiha Itachi/Sasuke Susanoo Action Figure

Regular price
QAR 400
Sale price
QAR 300

Uchiha Itachi Susanoo Action Figure

Height: 23 Cm